Trung tâm Thông báo

Bitget thông báo bảo trì cặp giao dịch spot YFI/USDT

Bitget đã tiến hành bảo trì và nâng cấp YFI/USDT vào ngày 18/11/2023 (UTC+7) và tạm dừng giao dịch đối với cặp giao dịch này.

Sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất, chúng tôi sẽ khôi phục các dịch vụ có liên quan. Vui lòng theo dõi thông báo chính thức. Trong trường hợp thời gian nâng cấp được điều chỉnh do các yếu tố như biến động thị trường lớn, chúng tôi sẽ gửi một thông báo khác đến tất cả người dùng. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện mà việc này có thể gây ra! Cảm ơn bạn đã hợp tác và hỗ trợ!