Trung tâm Thông báo

Bitget thông báo huỷ niêm yết sản phẩm Tiết kiệm GPTG

Bitget Earn sẽ hủy niêm yết sản phẩm Tiết kiệm GPTG vào lúc 15:00 23/11/2023 (Giờ VN). Sau khi hủy niêm yết, tài sản trong sản phẩm Tiết kiệm GPTG sẽ tự động được chuyển về tài khoản spot. Bạn có thể xem chi tiết trên tài khoản spot Bitget của mình. Trước khi huỷ niêm yết, bạn có thể quy đổi số tiền đầu tư của mình bất cứ lúc nào. Vui lòng sắp xếp số tiền cần thiết dựa trên nhu cầu của bạn.

Cảm ơn bạn đã thấu hiểu và hỗ trợ!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.