Trung tâm Thông báo

Bitget niêm yết Plexus (PLX) - tham gia và chia sẻ 15,000 USDT!

Bitget niêm yết Plexus (PLX) - tham gia và chia sẻ 15,000 USDT! image 0

Chúng tôi vui mừng thông báo Plexus (PLX) sẽ được niêm yết trên Bitget. Tham gia để chia sẻ 15,000 USDT!

Nhấp vào nút Đăng Ký Ngay để tham gia:

Đăng Ký Ngay

Thời gian ưu đãi: 18:00 24/11 - 18:00 01/12 (Giờ VN)

Hoạt động: Tham gia cuộc thi mua ròng để chia sẻ 15,000 USDT!

Trong thời gian ưu đãi, người dùng sẽ được xếp hạng dựa trên số tiền mua ròng PLX của mỗi cá nhân và chia sẻ 15,000 USDT!

Thứ hạng

Phần thưởng (USDT)

1

1500

2

1000

3

800

4–10

500 mỗi người

Khác

Chia sẻ 8200 dựa trên số tiền mua ròng

*Số tiền mua ròng PLX = PLX mua – PLX bán.

*Chỉ những người dùng có số tiền mua ròng PLX ≥1000 USDT mới đủ điều kiện để được xếp hạng.

‌Điều khoản và Điều kiện

  1. Người tham gia phải đăng ký và hoàn thành xác minh KYC để đủ điều kiện nhận phần thưởng.
  2. Phần thưởng sẽ được phân phối đến tài khoản spot của người dùng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.
  3. Nạp ròng = tổng số tiền nạp - tổng số tiền rút (chỉ tính các giao dịch trên chuỗi).
  4. Giá của token phần thưởng được phân phối sẽ tuân theo giá thị trường trên Bitget tại thời điểm tính toán phần thưởng.
  5. Người dùng VIP và tài khoản tạo lập thị trường không đủ điều kiện tham gia ưu đãi.
  6. Chỉ những tài khoản chính mới đủ điều kiện tham gia ưu đãi. Các tài khoản phụ khi tham gia ưu đãi này sẽ bị loại và không được nhận phần thưởng.
  7. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Bitget.
  8. Trong trường hợp người dùng gian lận, sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp, Bitget có quyền loại người dùng liên quan và thu hồi phần thưởng của họ.
  9. Bitget có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản của ưu đãi này hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.
  10. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.