Trung tâm Thông báo

Chỉ dành cho người dùng mới: Giao dịch, nạp ròng và mời bạn bè tham gia CandyBomb để nhận CAGA!

Chỉ dành cho người dùng mới: Giao dịch, nạp ròng và mời bạn bè tham gia CandyBomb để nhận CAGA! image 0

CandyBomb
là một nền tảng airdrop vừa được Bitget ra mắt. Người dùng hoàn thành nhiệm vụ và nhận vé sẽ có thể được airdrop token.

CandyBomb

Giới thiệu về dự án

CAGA Crypto là một dự án hướng đến cộng đồng độc đáo, cam kết đạt được lợi nhuận trong thị trường tiền điện tử phát triển không ngừng và thúc đẩy sự hợp tác giữa những cá nhân có cùng chí hướng.

Website | X | Telegram

Chi tiết ưu đãi CandyBomb CAGA

Số lượng CAGA

Pool Giao dịch

27,467,405

Pool Nạp ròng

6,866,851

Pool Giới thiệu

6,866,851

Tổng

41,201,107

Cách thức tham gia: Hoàn thành nhiệm vụ để nhận vé cho đến khi hết vé.

Thời gian ưu đãi: 18:00 30/11 – 18:00 07/12 (Giờ VN)

Hướng dẫn tham gia:

 1. Đăng ký trong thời gian ưu đãi.
 2. Truy cập trang CandyBomb và nhấp vào nút [Đăng Ký].
 3. Bitget sẽ chỉ tính toán khối lượng giao dịch spot và nạp ròng CAGA cũng như lượt giới thiệu sau khi bạn hoàn tất đăng ký tham gia ưu đãi.

Pool Giao dịch Spot

Khối lượng Pool Giao dịch: 27,467,405 CAGA

Cách nhận vé:

 1. Đạt khối lượng giao dịch spot CAGA nhất định trong thời gian ưu đãi để nhận vé.
 2. Bạn sẽ nhận được vé dựa trên khối lượng giao dịch Spot của mình. Xem Bảng 1.

‌Khối lượng giao dịch (USDT)

‌Cấp 1

100 ≤ Khối lượng giao dịch spot < 500

1

‌Cấp 2

500 ≤ Khối lượng giao dịch spot <1000

2

‌Cấp 3

1000 ≤ Khối lượng giao dịch spot

3

Lưu ý: Chỉ tính các giao dịch spot CAGA.

 1. Trong thời gian ưu đãi, bạn có thể xem số lượng vé ước tính mà bạn nhận được trong tài khoản của bạn.

* Người dùng có thể thấy số lượng vé của mình giảm, điều này xảy ra do sự chậm trễ của chức năng tổng hợp khi tổng số vé phát hành đạt giới hạn.

Phần thưởng của người dùng = vé thưởng người dùng nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ giao dịch spot ÷ tổng số vé thưởng người tham gia nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ giao dịch spot × quỹ thưởng giao dịch spot. Mỗi người dùng có thể nhận đến 274,674 CAGA từ Pool Giao dịch Spot.

Pool Nạp ròng CAGA

Khối lượng Pool Nạp ròng: 6,866,851 CAGA

Cách nhận vé:

 1. Đạt khối lượng nạp ròng nhất định trong thời gian ưu đãi. Nạp ròng = tiền nạp - tiền rút
 2. Bạn sẽ nhận được vé dựa trên khối lượng nạp ròng CAGA của mình. Xem Bảng 2.

Khối lượng nạp ròng (CAGA)

4,120

1

137,337

2

274,674

3

>686,685

4

Lưu ý: Chỉ tính những khoản nạp ròng CAGA lớn hơn 0.

 1. Trong thời gian ưu đãi, bạn có thể xem số lượng vé ước tính mà bạn nhận được trong tài khoản của bạn.

* Người dùng có thể thấy số lượng vé của mình giảm, điều này xảy ra do sự chậm trễ của chức năng tổng hợp khi tổng số vé phát hành đạt giới hạn.

Phần thưởng của người dùng = vé thưởng người dùng nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ nạp ròng CAGA ÷ tổng số vé thưởng người tham gia nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ nạp ròng CAGA × quỹ thưởng nạp ròng CAGA. Mỗi người dùng có thể nhận đến 274,674 CAGA từ Pool Nạp ròng.

Pool Giới thiệu

Khối lượng Pool Giới thiệu: 6,866,851 CAGA

Cách nhận vé:

 1. Giới thiệu người khác đăng ký Bitget. Người được mời phải đạt khối lượng giao dịch spot tối thiểu là 100 USDT trong thời gian ưu đãi thì mới được tính là lời mời hợp lệ.

* Giao dịch Spot bao gồm Giao dịch Sao chép Spot, Giao dịch Sao chép Bot, Giao dịch Ký quỹ Spot và giao dịch token.

 1. Bạn sẽ nhận được vé dựa trên số lượt giới thiệu của mình. Xem Bảng 3.

Giới thiệu

1

1

2

2

3

3

> 3

4

Ví dụ:

Người dùng A có tổng cộng 1 lượt giới thiệu và người được giới thiệu đã giao dịch spot trị giá 100 USDT nên người dùng A nhận được 1 vé.

Người dùng B có tổng cộng 5 lượt giới thiệu và mỗi người được giới thiệu đã giao dịch spot trị giá 100 USDT nên người dùng B nhận được 4 vé.

 1. Trong thời gian ưu đãi, bạn có thể xem số lượng vé ước tính mà bạn nhận được trong tài khoản của bạn.

* Người dùng có thể thấy số lượng vé của mình giảm, điều này xảy ra do sự chậm trễ của chức năng tổng hợp khi tổng số vé phát hành đạt giới hạn.

Phần thưởng của người dùng = vé thưởng người dùng nhận được khi hoàn thành lượt giới thiệu ÷ tổng số vé thưởng người dùng tham gia nhận được khi hoàn thành lượt giới thiệu × quỹ thưởng giới thiệu CAGA. Mỗi người dùng có thể nhận đến 274,674 CAGA từ Pool Giới thiệu.

Lịch trình ưu đãi CandyBomb CAGA

Mốc thời gian ưu đãi

Ngày

Thời gian đăng ký

18:00 30/11 — 18:00 07/12 (Giờ VN)

Thông báo kết quả

19:00 07/12 (Giờ VN)

Phân phối airdrop

20:00 07/12 (Giờ VN)

Mở khóa airdrop

Airdrop từ cả 3 pool đều sẽ được mở khoá vào 21:00 07/12 (Giờ VN)

‌Điều khoản và Điều kiện

 1. Chỉ những người dùng mới đăng ký trong thời gian ưu đãi mới đủ điều kiện nhận phần thưởng.
 2. Bitget có quyền huỷ bỏ hoặc đình chỉ tài khoản người dùng và thu hồi các phần thưởng theo quyết định của riêng mình nếu người dùng bị phát hiện có hành vi gian lận hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các thoả thuận người dùng, quy tắc, chính sách, hoặc quy định, điều khoản và điều kiện, hoặc các thông báo (sửa đổi và lặp lại), hoặc nếu người dùng lợi dụng ưu đãi, làm gián đoạn, hoặc làm tổn hại đến hoạt động hợp pháp của chương trình ưu đãi.
 3. Bitget có quyền quyết định cuối cùng đối với Điều khoản và Điều kiện của chương trình ưu đãi này, bao gồm việc điều chỉnh, sửa đổi quy tắc ưu đãi hoặc hủy bỏ chương trình ưu đãi mà không cần thông báo trước.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.