Chi tiết sản phẩm

Chính sách Quyền riêng tư

Bitgetters thân mến:

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Các bên

 1. Bitget vận hành Website [https://www.bitget.com] (sau đây gọi là 'Website này' hoặc 'Website'), là một nền tảng dành riêng cho việc giao dịch tài sản kỹ thuật số và cung cấp các dịch vụ liên quan (sau đây gọi là 'Dịch vụ'). Để thuận tiện cho từ ngữ trong Thỏa thuận này, Công ty và Website sẽ được gọi chung là 'chúng tôi' hoặc các hình thức đại từ ngôi thứ nhất khác trong Thỏa thuận này.
 2. Tất cả những cá nhân hoặc các đối tượng khác đăng nhập vào Website này sẽ là người sử dụng Website. Để thuận tiện cho từ ngữ trong Thỏa thuận này, người dùng được gọi là 'bạn' hoặc bất kỳ hình thức nào khác của đại từ ngôi thứ hai.
 3. Để thuận tiện cho từ ngữ trong Thỏa thuận này, bạn và chúng tôi được gọi chung là "cả hai bên", và cá nhân là "một bên".

Mục đích của Chính sách Quyền riêng tư

 1. Chính sách Quyền riêng tư quy định các loại thông tin của bạn mà chúng tôi có thể thu thập thông qua việc bạn đăng nhập, đăng ký với Website này và / hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cung cấp, cũng như cách chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ thông tin thu thập được.

Sự đồng ý của bạn

 1. Để đảm bảo rằng bạn hoàn toàn tin tưởng vào việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi, bạn cần đọc và hiểu chi tiết các điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này. Cụ thể, khi bạn đăng nhập vào Website của chúng tôi, bất kể bạn có đăng ký hay không, bạn sẽ được coi là chấp nhận, đồng ý, thực hiện và xác nhận rằng:
 2. Bạn, trên cơ sở ý chí tự do và sự đồng ý cần thiết của bạn, đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi;
 3. Bạn sẽ tuân thủ tất cả các điều khoản và hạn chế của Chính sách Quyền riêng tư này;
 4. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn thông qua đăng nhập, đăng ký của bạn với Website này và / hoặc khi bạn sử dụng Dịch vụ do chúng tôi cung cấp; bạn đồng ý với bất kỳ thay đổi và sửa đổi nào mà chúng tôi có thể thực hiện đối với Chính sách Quyền riêng tư trong tương lai;
 5. Bạn đồng ý rằng các chi nhánh, đại diện và nhân viên của chúng tôi có thể liên hệ với bạn khi liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm (trừ khi bạn đã chỉ rõ rằng bạn không muốn nhận thông tin đó).

Thông tin thu thập

 1. Khi bạn sử dụng Website này, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi từng hành động của bạn, thu thập và lưu giữ tất cả thông tin bạn để lại trên Website này, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, vị trí và các thông tin khác của bạn.
 2. Nếu bạn sẵn sàng sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Website này, bạn sẽ cần điền và cung cấp hai loại thông tin sau:
 3. Thông tin nhận dạng:Thông tin có thể giúp chúng tôi xác minh xem bạn có đủ điều kiện để đăng ký làm thành viên của Website hay không. Bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ cư trú, địa chỉ mail, các giấy chứng nhận và số tương ứng do quốc gia hoặc chính phủ của bạn cấp để xác nhận thông tin nhận dạng của bạn, cũng như tất cả các thông tin khác có thể giúp chúng tôi xác minh danh tính của bạn (sau đây gọi là 'thông tin nhận dạng').
 4. Thôngtin dịch vụ. Thông tin giúp chúng tôi liên hệ và cung cấp cho bạn các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn số điện thoại, số fax, địa chỉ email hợp lệ, địa chỉ mail và thông tin liên quan đến thẻ ghi nợ và / hoặc các tài khoản khác (sau đây gọi chung là 'thông tin dịch vụ').
 5. Khi bạn sử dụng Website này hoặc các dịch vụ mà Website cung cấp, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin cần thiết từ hộp thư độc quyền của chúng tôi hoặc theo các cách khác mà chúng tôi coi là phù hợp với các yêu cầu có liên quan, nhằm mục đích cải thiện các chức năng của Website, nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng Website và các dịch vụ cũng như bảo mật của nó, hoặc theo yêu cầu của bất kỳ lệnh nào từ tòa án, luật hiện hành, quy định hành chính hoặc bất kỳ lệnh nào của bất kỳ cơ quan chính phủ có thẩm quyền nào khác.
 6. Nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết nào đến các Website của bên thứ ba như được liệt kê trên Website này hoặc bất kỳ liên kết nào của đối tác bên thứ ba của chúng tôi, bạn sẽ đồng ý và tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư riêng biệt và độc lập trên Website của bên thứ ba đó. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung và hoạt động của các Website hoặc đối tác đó.

Cookie

 1. Khi bạn truy cập Website của chúng tôi, chúng tôi sử dụng số liệu thống kê của Google thông qua cookie để ghi lại hiệu suất và kiểm tra độ hiệu quả của quảng cáo trực tuyến. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi đến trình duyệt và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Chỉ khi bạn sử dụng máy tính để truy cập Website của chúng tôi, cookie mới có thể được gửi đến ổ cứng máy tính của bạn.
 2. Cookie thường được sử dụng để ghi lại thói quen và sở thích của người truy cập trong việc duyệt các mục trên Website của chúng tôi. Thông tin được thu thập bởi cookie là dữ liệu thống kê không được đăng ký, có chọn lọc và không liên quan đến dữ liệu cá nhân.
 3. Cookie, cho phép Website hoặc hệ thống nhà cung cấp dịch vụ nhận dạng trình duyệt của bạn để nắm bắt và thu hồi thông tin, không thể sử dụng để lấy dữ liệu trên ổ cứng, địa chỉ email hoặc dữ liệu cá nhân của bạn. Hầu hết các trình duyệt được thiết kế để chấp nhận cookie. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi dữ liệu của bạn được tải trên cookie. Tuy nhiên, nếu bạn đặt trình duyệt để vô hiệu hóa cookie, bạn có thể không thể khởi chạy hoặc sử dụng một số chức năng của Website chúng tôi.

Mục đích của thông tin

 1. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn cho các mục đích hoặc theo những cách sau đây:
 2. cung cấp dịch vụ cho bạn thông qua Website của chúng tôi;
 3. xác định và xác nhận danh tính của bạn khi sử dụng Website của chúng tôi;
 4. để cải thiện và nâng cấp các dịch vụ của Website (thông tin và phản hồi của bạn mà chúng tôi nhận được có thể giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của Website nhằm đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ và nhu cầu hỗ trợ của bạn);
 5. để lưu giữ số liệu thống kê liên quan đến việc sử dụng Website của chúng tôi và được sử dụng để phân tích dữ liệu khi hợp tác với các cơ quan chính phủ hay tổ chức công vụ;
 6. để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn (thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn);
 7. để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch (thông tin của bạn, dù công khai hay riêng tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc cung cấp cho bất kỳ công ty nào khác trên bất kỳ cơ sở nào mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ trường hợp có mục đích hoàn thành giao dịch bạn yêu cầu);
 8. gửi e-mail thường xuyên (địa chỉ email mà bạn cung cấp cho mục đích xử lý lệnh có thể được sử dụng để nhận thông tin và cập nhập lệnh của bạn, ngoài bản tin, cập nhập, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, ...., mà chúng tôi có thể gửi cho bạn theo thời gian);
 9. để đáp ứng các mục đích khác theo quy định trong Thỏa thuận người dùng của Website và tất cả các phương tiện pháp lý được thông qua để đáp ứng các mục đích đó;
 10. Chúng tôi không bán, giao dịch, chuyển giao thông tin hoặc cho phép người khác thu thập, sử dụng thông tin; tuy nhiên, thông tin đó không liên quan đến các bên sau đây và không bao gồm các thông tin sau: các chi nhánh của chúng tôi, các bên thứ ba đáng tin cậy giúp chúng tôi vận hành Website, quản lý doanh nghiệp của chúng tôi hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn, miễn là các bên đồng ý giữ bí mật thông tin đó; Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là phù hợp, hoặc nó được yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy định, quy tắc hiện hành hoặc theo bất kỳ lệnh nào của tòa án hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác, và là cần thiết để thực hiện chiến lược và đảm bảo hoạt động đúng đắn của Website, hoặc khi có thể cần thiết cho các bên liên quan để cung cấp dịch vụ, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hay người khác. Tuy nhiên, thông tin của bạn sẽ không được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc các mục đích khác.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

 1. Chúng tôi áp dụng các biện pháp vật lý, điện tử, quản lý và kỹ thuật thích hợp để bảo vệ và giữ an ninh dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ, ở mức độ lớn nhất có thể, đảm bảo rằng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được thu thập thông qua Website của chúng tôi sẽ không bị bất kỳ bên thứ ba không liên quan nào gây phiền toái. Các biện pháp bảo mật mà chúng tôi có thể thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 2. Cácbiện pháp vật lý: hồ sơ dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ an toàn trong kho lưu trữ an toàn tránh lỗi.
 3. Biệnpháp điện tử: Dữ liệu máy tính chứa thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong hệ thống máy tính và phương tiện lưu trữ bị hạn chế đăng nhập nghiêm ngặt.
 4. Biệnpháp quản lý: chỉ những nhân viên được chúng tôi ủy quyền hợp lệ mới có thể truy cập dữ liệu cá nhân của bạn và các nhân viên này phải tuân thủ quy tắc nội bộ của chúng tôi liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân.
 5. Cácbiện pháp kỹ thuật: các kỹ thuật mã hóa như Secure Socket Layer Encryption có thể được sử dụng để truyền tải dữ liệu cá nhân của bạn.
 6. Các biện pháp khác: máy chủ mạng của chúng tôi được bảo vệ bởi 'tường lửa' thích hợp.
 7. Nếu bạn thấy được bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong Website, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức để chúng tôi có thể có các biện pháp thích hợp càng sớm càng tốt.
 8. Mặc dù có các biện pháp kỹ thuật và bảo mật nêu trên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin được truyền qua Internet là an toàn tuyệt đối, vì vậy chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối rằng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Website sẽ an toàn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc gây ra bởi bất kỳ sự kiện nào có thể xảy ra liên quan đến việc truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho những mất mát hoặc thiệt hại đó.

Sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư

 1. Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư theo thời gian và bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những sửa đổi được thực hiện đối với Chính sách Quyền riêng tư bằng cách cập nhật và xuất bản ngày có hiệu lực khi phát hành các phiên bản mới của thông tư này và làm nổi bật các sửa đổi. Đôi khi, chúng tôi có thể đưa ra thông báo để thông báo cho bạn về những sửa đổi được thực hiện trong Chính sách Quyền riêng tư, tuy nhiên, nó không phải là nghĩa vụ đối với chúng tôi. Bạn cần thường xuyên xem xét Chính sách Quyền riêng tư và tập trung vào các sửa đổi của nó và nếu bạn không đồng ý với những sửa đổi đó, bạn có thể ngay lập tức ngừng truy cập Website. Khi phiên bản cập nhật của Chính sách Quyền riêng tư này được phát hành, việc bạn tiếp tục truy cập Website đồng nghĩa rằng bạn đồng ý với bản cập nhật và đồng ý tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư đã cập nhật.

Liên lạc với chúng tôi

 1. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu và nhận xét nào, bạn có thể gửi email đến support@bitget.com, đây là email hợp lệ và chính thức duy nhất mà chúng tôi liên lạc với bạn, vì vậy chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc bạn không thể sử dụng thông tin liên lạc hiệu quả hay có bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào.
 2. Chúng tôi chỉ công bố thông báo và thông tin trên cơ sở thông tin liên lạc hợp lệ và hiệu quả hoặc thông báo đăng trên Website này; do đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ sự tin tưởng của bạn đối với thông tin chưa được đề cập thông qua các phương tiện nêu trên.
 3. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tất cả các hình thức đầu tư đều có rủi ro, bao gồm nguy cơ mất tất cả số tiền đầu tư. Những hoạt động như vậy có thể không phù hợp với tất cả mọi người.
Đây là một khoản đầu tư ra nước ngoài. Vì các khoản đầu tư nước ngoài mang thêm rủi ro tài chính, quy định và pháp lý, các nhà đầu tư nên thực hiện các kiểm tra và nghiên cứu cần thiết về đầu tư trước.

Bitget Team

[Liên hệ]

Hỗ trợ: support@bitget.com

Hợp tác: BD@bitget.com

Hợp tác Market Maker: institution@bitget.com

[Các kênh chính thức]

Telegram

Twitter

Instagram

Facebook Group